Terapia punktów spustowych w gabinecie Reha-Wroclaw FizjoterapiaTerapia punktów spustowych jest ważną technika stosowana przez naszych fizjoterapeutów w terapii manualnej.

Co to są punkty spustowe?

Punktem spustowym określamy obszar w obrębie mięśnia lub powięzi, który jest nadwrażliwy. Wykonanie ucisku w tym miejscu powoduje tkliwość oraz ból (rzutowany lub promieniujący). Promieniowanie bólu oznacza, że ból dotyczy zarówno miejsca uciskanego jak również jego okolicy (promieniowanie) a rzutowanie sugeruje miejsca odległe. Przyczyną pojawienia się punktu spustowego w obrębie mięśnia najczęściej są jego przeciążenia i mikrourazy. Również przewlekły stres lub przemęczenie może być źródłem powstania miejsc bolesnych. Także niewłaściwa postawa ciała, wrodzone i nabyte wady układu ruchu, utrzymywanie długotrwałej niewłaściwej pozycji ciała. Również szkodliwe nawyki ruchowe czy urazy są odpowiedzialne za powstawanie punktów spustowych. Mogą mieć one postać aktywną lub utajoną. Wyróżnia się aktywne i utajone punkty spustowe. Utajonym punktem spustowym nazywamy taki obszar zmiany, który nie daje objawów. Tzn. nie generuje bólu, dopóki nie zostanie odpowiednio podrażniony lub uciśnięty przez terapeutę. Z kolei o aktywnym punkcie spustowym mówimy, kiedy jest on bolesny bez dotyku czy nacisku. Pacjent zwykle sam wskazuje wtedy miejsce bolesne, a fizjoterapeuta REHA-Wrocław Fizjoterapia może zweryfikować, czy ma do czynienia z punktem spustowym (trigger point) czy tez inną przyczyną danego bólu punktowego.

Terapia punktów spustowych w REHA-Wrocław Fizjoterapia

Terapia punktów spustowych zakłada uwolnienie punktu generującego objawy oraz terapii eliminującej przyczyny jego powstania. Ponieważ punkty te często występują w skupiskach,  ważne jest odnalezienie punktu głównego, najbardziej aktywnego (o największej bolesności), i często całkowite jego opracowanie powoduje jednoczesne rozluźnienie (dezaktywacje) pozostałych punktów spustowych. Punkt spustowe opracowuje się zwykle manualnie rękoma doświadczonego fizjoterapeuty (palpacyjnie). Zlokalizowanie punktu jest pierwszym etapem terapii, następnie przechodzi się do jego rozluźnienia (uwolnienia). Techniki jakie można wykorzystać w leczeniu to: Dry Needling/suche igłowanie, kompresja ischemiczna (ucisk),  pozycyjne rozluźnianie, poizometryczna relaksacja mięśni lub masaż punktu spustowego, techniki rozciągające i rozluźniające mięśnie, kinesiotaping. Po etapie rozluźnienia punktu spustowego należy przystąpić do terapii okolicznych tkanek  za pomocą przeprowadzonej przez zespół rehabilitantów ReHA-Wroclaw Fizjoterapia terapii manualnej i mięśniowo-powięziowej, czy też ćwiczeń wzmacniających, rozciągających , strechingu, odpowiednich nawyków ruchowych zapobiegających nawrotom problemu w przyszłości, które pacjent może powtarzać potem samodzielnie w domu.