Diagnoza i leczenie: terapia manualna, ćwiczenia i kinesiotaping

Podczas konsultacji nasz fizjoterapeuta dokładnie bada dziecko, a dopiero potem podejmuje decyzję, który ze sposobów leczenia dysfunkcji jest najbardziej odpowiedni w danym okresie. Z reguły są to terapie mieszanie: zaczynające się od terapii manualnej, później następują ćwiczenia korekcyjne i nauka dziecka i rodzica, jak powtarzać je prawidłowo samemu w domu, a nierzadko wizyta kończy się nałożeniem tejpow – plastrów.  Plastry te są w pewnych przypadkach niezwykle skuteczne, szczególnie przy bólach szyi i barku, kręczu szyi, i przynoszą szybką poprawę szczególnie u dzieci.

Nadszedł nowy rok szkolny… a w raz z nim dużo obowiązków i zmiana trybu życia. Poświećmy trochę czasu jako rodzice, by nasze pociechy miały na czas zdiagnozowane ewentualne wady postawy, i móc je odpowiednio szybko leczyć i przeciwdziałać zaostrzeniu!

Warto przyjrzeć się postawie swojego dziecka!

Wielogodzinne siedzenie w szkolnej ławce, potem w domu przed zadaną pracą, aż wreszcie przed komputerem czy telewizorem na koniec męczącego dnia ugruntowały pozbawiony ruchu tryb życia. Brak aktywności ruchowej, spożywanie pokarmów w ilości przekraczającej zapotrzebowania naszego organizmu prowadzi do nieprawidłowej postawy ciała i pogorszenia ogólnego stanu zdrowia.

Wczesna diagnostyka patologicznych zmian postawy ciała pozwala na wdrożenie skutecznej profilaktyki oraz leczenia. Czy brak ruchu jest jedyną przyczyną powstawania wad postawy? Oczywiście, że nie. Przyczyn jest mnóstwo, począwszy od uwarunkowań genetycznych, po choroby (np. nowotwory, gruźlica, choroba Scheuermanna, krzywica, ZZSK), zaburzenia równowagi statyczno-dynamicznej, nieprawidłowe nawyki żywieniowe, przemęczenie, aż po długotrwałe przebywanie w pozycji siedzącej.

Cechy prawidłowej postawy ciała:

Prawidłowa postawa powinna spełniać następujące kryteria:

  • zapewniać stabilność ciała
  • zapewniać dużą wydolność statyczno-dynamiczną
  • stanowić dogodną pozycję wyjściową do wykonywania różnych ruchów
  • zapewniać ekonomię wydatku energetycznego
  • nie zaburzać czynności narządów wewnętrznych
  • spełniać wszelkie wymogi estetyczne i psychiczne

Dlaczego wady postawy dotyczą przede wszystkim dzieci?

Człowiek jest najbardziej narażony na pojawienie się zmian w postawie w tzw. okresie krytycznym. Pierwszy pojawia się zwykle w wieku 6-7 lat, a więc wtedy, kiedy dziecko rozpoczyna naukę w szkole. Kolejny okres przypada na skok pokwitaniowy, gdyż jest to czas największego wzrostu ciała – intensywnego wydłużania się tułowia, kończyn górnych oraz dolnych. Napięcie więzadeł, mięśni jest w ten czas chwilowo obniżone, a środek ciężkości przesuwa się ku górze.

Jakie są najczęstsze dysfunkcje okresu dziecięcego?

Poza wyżej wymienionymi, alarmujące powinny być zmiany w ustawieniu ciała takie jak:

  • wypukły, wysunięty do przodu brzuch
  • płaska, zapadnięta, zniekształcona klatka piersiowa
  • wysunięte do przodu barki
  • wysunięta do przodu, pochylona głowa

Należy pamiętać, że wady postawy, zwłaszcza wynikające z zaburzeń krzywizn kręgosłupa, mogą nieść ze sobą skutki zdrowotne, takie jak bóle głowy, zawroty, drętwienia kończyn. Mogą również upośledzać pracę m.in układu oddechowego, krwionośnego i pokarmowego.

Aby utrzymywać prawidłową postawę ciała, należy dbać o nią już od najmłodszych lat. Warto zwrócić uwagę na wyprawkę szkolną dziecka, przede wszystkim tornister, którego waga nie powinna przekraczać 10-15% masy ciała dziecka. Ważną kwestią jest też zachęcanie dziecka do aktywności fizycznej dostosowanej do indywidualnych możliwości i zainteresowań.