osteopatia czyli metody, badanie i terapia osteopatyczna w gabinecie REHA-Wroclaw FizjoterapiaOsteopatia to metoda diagnozowania i leczenia manualnego szeroko znana i praktykowana w Stanach Zjednoczonych oraz Europie Zachodniej. Osteopata jest najczęściej wykwalifikowanym fizjoterapeutą z dodatkowym wykształceniem w terapii osteopatycznej. Osteopatia jest dziedziną z ponad stuletnią tradycją, która zajmuje się diagnozowaniem oraz leczeniem pacjenta. Opiera się na twierdzeniu, że organizm ludzki stanowi całość zarówno w ujęciu strukturalnym jak i z uwagi na aspekt chorobowy. Wszelkie zachodzące procesy są ze sobą wzajemnie powiązane na dwóch płaszczyznach: fizycznej oraz duchowo-psychicznej. Głównym założeniem metody osteopatycznej jest to, że organizm człowieka traktowany jest jako integralna całość. Z tej przyczyny zachodzące w niej procesy są ze sobą powiązane, a organizm posiada zdolność do autoregulacji. Dlatego badanie osteopatyczne nie może ograniczać się do wybranego obszaru ciała pacjenta. Zadaniem badania i terapii osteopatycznej jest znalezienie pierwotnych przyczyn dolegliwości nawet w odległych częściach ciała od miejsca aktualnej dolegliwości. Podejście osteopaty-fizjoterapeuty do pacjenta zawiera zarówno proces diagnostyczny jak i terapeutyczny. Głównym narzędziem pracy osteopaty jest umysł, który kieruje pracą dłoni. Reasumując to wiedza i głębokie holistyczne rozumienie pacjenta w jego złożoności i wyjątkowości, pozwala na skuteczne użycie rąk w celu poznania problemu i wdrożenia leczenia. Pacjentami w gabinecie osteopatycznym są dorośli i często nierzadko dzieci. W gabinetach w Niemczech spotka się np. mamy z niemowlętami urodzonymi przez cięcie cesarskie, gdzie osteopata bada dziecko z blokadami i napięciami, które niemowlę często ponosi podczas samego porodu, jak i w trakcie ciąży. W rezultacie zaburzenia te można usunąć stosunkowo szybko i całkowicie bezboleśnie za pomocą terapii doświadczonego osteopaty. W osteopatii wykorzystywane są przede wszystkim następujące techniki:
  • manipulacje stawowe
  • mobilizacja stawów
  • techniki energii mięśniowej
  • techniki GOT (General Osteopathic Treatment)
  • narzędzia metod mięśniowo-powięziowych
  • osteopatia czaszkowo-krzyżowa (craniosacralna)
  • osteopatia trzewna (wisceralna)
Zapraszamy do naszych gabinetów REHA-Wrocław Fizjoterapia na indywidualne badanie i terapię u doświadczonego osteopaty! ⇒ czytaj więcej