Kinezyterapia – ćwiczenia ruchowe! Leczenie ruchem w REHA-Wrocław Fizjoterapia.

Oznaczają ćwiczenia lecznicze/gimnastykę leczniczą, indywidualnie dostosowaną do każdego pacjenta. Oczywiście uwzględnia ona przeciwwskazania chorego do konkretnych aktywności, dlatego czynności ruchowe dobrane zostają z odpowiednią częstotliwością i intensywnością do ogólnego stanu chorego.

Kinezyterapia polega na wykonywaniu różnego rodzaju ćwiczeń: biernych i czynnych. Mają one za zadanie poprawić stan zdrowia pacjenta i przywrócić mu jak największą sprawność. Dlatego, ze ta uzyskana sprawność z kolei  będzie mu umożliwiała dalszą rehabilitację. Zabiegi kinezyterapii można podzielić również na miejscowe i ogólne. Miejscowe dotyczą bezpośrednio zmienionego chorobowo narządu, podczas gdy ogólne angażują również części ciała nie objęte chorobą.

Człowiek nieświadomie używa tych samych podstawowych funkcjonalnych wzorców ruchowych w życiu codziennym. W rezultacie czy to podnoszenie dźwiganie, przenoszenie i chłodzenie, pchanie ciągnięcie, bieganie- wykonuje te czynności podobnie. Celem takiej terapii są: aktywizacja ruchowa i ćwiczenia, które obejmują codzienne wzorce ruchu konkretnego pacjenta. Fizjoterapeuta kładzie głównie nacisk na zorientowanie i ukierunkowanie ćwiczeń na naukę konkretnych ruchów. I przede wszystkim: wyrobienie odpowiednich przyzwyczajeń. Ponieważ te właśnie wzorce w przyszłości będą zapobiegać nawrotom schorzeń pacjenta.

Ćwiczenia korekcyjne do samodzielnego wykonywania w domu.

Aktywność fizyczna prawidłowo wykonywana pod okiem fachowca i później regularnie powtarzana w domu potrafi zdziałać prawdziwe cuda. Kinezyterapia – ćwiczenia ruchowe nie tylko przywracają sprawność, która została utracona w wyniku choroby lub przy urazach. Również minimalizują i naprawiają szkody wywołane zmianami w układzie nerwowym: pobudzają regenerację struktur nerwowych, prowokują neurogenezę, czyli powstawanie nowych neuronów oraz tworzenie nowych połączeń nerwowych. Właściwie dobrane ćwiczenia kinezyterapii zdecydowanie poprawiają sprawność oraz wydolność układu krążenia.

Właściwie prowadzone ćwiczenia oddechowe potrafią zwiększyć pojemność płuc oraz nauczyć pacjenta właściwego oddychania. Bez wątpienia ma to bardzo pozytywny wpływ na prawidłowe działanie całego układu oddechowego. Dzięki odpowiednim ćwiczeniom usprawniającym pacjent ma możliwość zachowania nawet pełnego ruchu w stawach.  Niewątpliwie też zwiększenia zakresu tego ruchu, jeśli wcześniej z jakiegoś powodu był on ograniczony. Ponadto zabiegi kinezyterapii bardzo dobrze wpływają na funkcje mięśni, bowiem zwiększają ich silę i masę. Ważnym aspektem jest również to, że korzystnie wpływają na elastyczność i sprężystość więzadeł oraz torebek stawowych.

Nasi doświadczeni fizjoterapeuci, którzy znają bardzo dobrze anatomię i fizjologię ludzkiego organizmu, są w stanie dokładnie wytłumaczyć pacjentowi na czym polega dane ćwiczenie i jak je wykonywać poprawnie. W związku z tym pacjenci wiedzą jak ćwiczyć, aby uzyskać jak najlepszy efekt terapeutyczny. Przede wszystkim bezpiecznie- bez doznania jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu. I godne uwagi – jak wykonywać ćwiczenia później samodzielnie w warunkach domowych!

Kinezyterapia jest ważnym aspektem rehabilitacji i fizjoterapii każdego pacjenta!