mgr Andrzej Lange
Fizjoterapeuta
Rehabilitacja REHA-Wrocław

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.  Od 2017 roku student medycyny osteopatycznej na Akademii Osteopatii we Wrocławiu.

Jako fizjoterapeuta specjalizuje się w terapii manualnej oraz medycynie osteopatycznej. Przygodę z terapią manualną rozpoczął od kursów Masażu Tkanek Głębokich oraz Terapii Punktów Spustowych. Doświadczenie zdobyte w pracy z pacjentami oraz na praktykach w klubie sportowym zaowocowały chęcią szerszego zrozumienia pacjenta oraz rozpoczęciem kształcenia medycyny osteopatycznej na Akademii Osteopatii. W pracy osteopatycznej skupia się na trzech układach człowieka: układzie kostno-stawowym, układzie wisceralnym oraz czaszkowo-krzyżowym. Dzięki wykorzystywaniu wszystkich powyższych układów można podejść do pacjenta w sposób całościowy i zintegrować wszystkie układy do prawidłowego funkcjonowania.

Swoją przygodę z terapią manualną kontynuuje zgłębianiem koncepcji Manipulacji Powięzi wg Stecco. Jest to terapia skupiająca się na wyszukiwaniu restrykcji w układzie powięziowym człowieka w celu wyeliminowania dolegliwości bólowych, które mogą być powodowane odległymi kontuzjami lub przebytymi operacjami. Niewyleczone w pełni mogą z czasem powodować dolegliwości bólowe nawet w oddalonym miejscu od pierwotnej przyczyny urazu.

Dodatkowo w swojej pracy wykorzystuje takie techniki jak suche igłowanie oraz Kinesiology Taping.

Indywidualnie podchodząc do pacjenta, podtrzymuje efekt terapii poprzez dobrane ćwiczenia do danego schorzenia oraz przez edukację prawidłowego ich wykonywania.

Ukończone kursy:

– Student na Akademii Osteopatii we Wrocławiu

– Manipulacja Powięzi wg Stecco I

– Suche igłowanie – medyczna akupunktura moduł I

– Masaż Tkanek Głębokich

– Kinesio Taping

– Terapia Punktów Spustowych

W pracy z pacjentami najczęściej zajmuje się terapią dolegliwości bólowych pochodzenia kostno-stawowego oraz mięśniowo-powięziowego, tych ostrych jak i przewlekłych m.in. w okolicy kręgosłupa, szyi, obręczy barkowych, kończyn dolnych i górnych, bólami głowy. Dodatkowo zajmuje się problemami dotyczącymi układy trawiennego, szumów usznych, dyskopatii, kontuzjami sportowymi oraz urazami ortopedycznymi.

Poszerzanie swoich umiejętności terapeutycznych wiąże z kontynuacją studiów medycyny osteopatycznej oraz ukończeniem pełnego kształcenia w koncepcji Manipulacji Powięzi wg Stecco.